Szkoła Podstawowa nr 19
im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie

]]]]