Szkoła Podstawowa nr 19
im. Mikołaja Kopernika
w Olsztynie

Jesteś tu: strona główna < Innowacje pedagogiczne < NABÓR 2019-2020 ⁄

NABÓR 2019-2020

Szanowni Rodzice

Zasady przyjmowania dzieci do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Olsztyn na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).

do klasy pierwszej

W 2019 roku przyjmowanie dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przebiegało poprzez:

  • - zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,
  • - udział w postępowaniu rekrutacyjnym kandydata, który mieszka poza obwodem danej szkoły podstawowej, jeżeli ta szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020 może być przyjęte dziecko, które:

  1. w roku 2019 kończy 7 lat (urodzone w 2012 r.);
  2. w roku 2019 kończy 6 lat (urodzone w 2013 r.) i korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Przyjmowanie dzieci do szkół dokonuje się przez stronę internetową:

sp-olsztyn.nabory.pl

na której zamieszczony zostanie szczegółowy informator o wszystkich szkołach podstawowych.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I tej szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie „Zgłoszenia do szkoły podstawowej”.

Więcej informacji:

opublikowano: 2019-03-08, © Marta Wiśniewska,

dodaj komentarz